piątek, 25 września 2015

Propozycja wydawnicza - REGULAMIN przysyłania opowiadań do zbioru "Kochankowie niedoskonali"REGULAMIN
przysyłania propozycji wydawniczych do zbioru opowiadań „Kochankowie niedoskonali” Wydawnictwa Wieża Czarnoksiężnika.
1. Zapisy do
zbioru opowiadań „Kochankowie niedoskonali” prowadzi firma KUP TERAZ Krystyna Płowiec-Niewolna z siedzibą pod adresem ul. Klasztorna 5/6 lok. 2, 61-779 Poznań o numerze NIP: 782-103-90-76, o numerze REGON: 630300183, która zajmuje się działalnością wydawniczą z imprintem wydawniczym Wieża Czarnoksiężnika, zwana dalej Organizatorem.

2. Propozycję wydawniczą może wysłać każdy autor – niezależnie od posiadania bądź nieposiadania dorobku w postaci własnych publikacji – pod warunkiem, że dysponuje pełną praw do przesyłanego tekstu.

3. Propozycje wydawnicze do zbioru opowiadań można przysyłać do dnia 30 kwietnia 2016 roku (włącznie) na adres e-mail: wydajemy.ksiazki@gmail.com w pliku DOC lub PDF. Zgłoszeń należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi na stronie Wydaj książkę.

4. Maksymalna objętość nadsyłanych opowiadań nie może przekraczać 60 000 znaków ze spacjami. Nie ma dolnej granicy długości nadsyłanych tekstów.

5. Każdy autor może zgłosić maksymalnie jedno opowiadanie do zbioru. W przypadku uruchomienia przez Organizatora zapisów uzupełniających, każdy autor może zgłosić jedno dodatkowe opowiadanie w ramach zapisów uzupełniających.

6. Zgłaszane teksty nie mogą być wcześniej publikowane, chyba że publikacja polegała na tymczasowym udostępnieniu ich czytelnikom poprzez sieć internet i zostanie ona wstrzymana przed podpisaniem umowy wydawniczej z Organizatorem.

7. Tematyką nadsyłanych utworów powinna być miłość w nietypowych i problematycznych ujęciachmiłość okaleczona, wynaturzona, nieszczęśliwa, niespełniona, wyniszczająca, makabryczna, szalona, psychopatyczna, bądź też futurystyczna, kosmiczna, naukowa, z innego wymiaru, nadprzyrodzona, nawiedzona itp.

8. Gatunki literackie dopuszczalne w zbiorze opowiadań: fantasy, horror, sci-fi, weird fiction, dark crime, erotyka.

9. Wstępną decyzje o przyjęciu nadesłanych opowiadań do zbioru podejmie Organizator w przeciągu 30 dni kalendarzowych od zakończenia zapisów.

10. W niektórych przypadkach organizator może poprosić autorów nadesłanych prac o wprowadzenie poprawek do dzieł i podjąć ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu opowiadań do zbioru po otrzymaniu poprawionych tekstów. W takim przypadku ostateczna decyzja o przyjęciu opowiadań do zbioru zostanie podjęta w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania tekstów z poprawkami.

11. Zakwalifikowane opowiadania znajdą się w zbiorze opowiadań „Kochankowie niedoskonali. Opowieści niesamowite”, który zostanie wydany przez Organizatora z imprintem wydawniczym Wieża Czarnoksiężnika.

12. Warunkiem umieszczenia zakwalifikowanych opowiadań w zbiorze opowiadań będzie podpisanie przez ich autorów umowy wydawniczej z Organizatorem regulującej zasady publikacji oraz rozdziału praw majątkowych do tekstów.

13. Autorom zakwalifikowanych prac, po podpisaniu umowy wydawniczej, przysługiwać będzie honorarium autorskie w postaci prowizji od sprzedaży ich utworów przez Organizatora, w zamian za przekazanie mu praw majątkowych do tekstów.

14. Szczegółowa treść umowy wydawniczej zostanie uzgodniona pomiędzy autorami zakwalifikowanych prac a Organizatorem po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego.

___

16 komentarzy:

Unknown pisze...

Czy jest ograniczona liczba opowiadan do konkursów którą jedna osoba moze wyslac?

Wydajemy Książki pisze...

Do zbioru „Kochankowie niedoskonali” każdy autor może zgłosić jedno opowiadanie w tematyce ogólnej, jedno w tematyce LGBT i jedno o charakterze erotycznym (czyli razem maksymalnie 3 opowiadania). :)

Anonimowy pisze...

Czy można wydać opowiadanie pod pseudonimem?

Wydajemy Książki pisze...

Tak, nie ma problemu. W umowie wydawniczej każdy autor określa czy chce publikować pod własnym nazwiskiem, czy pod pseudonimem.

Anonimowy pisze...

Czy trzeba mieć ukończone 18 lat?

Wydajemy Książki pisze...

Nie trzeba. :) Jednak w takim przypadku, jeśli opowiadanie zostanie zakwalifikowane, do publikacji konieczna będzie zgoda rodziców / opiekunów prawnych.

englishforya pisze...

Jak się zapisać do konkursu?

Wydajemy Książki pisze...

Zgodnie z punktem 3. powyższego regulaminu. ;)

Anonimowy pisze...

Czy można wysłać tylko jedno opowiadanie?

mrtn_x pisze...

Co do punktu 7 - zalicza się też miłość typu:
"- kocham ciebie
- ja ciebie tez
- ale ja za niedługo umrę"
I miłość odwzajemnia , czy nie?

Wydajemy Książki pisze...

Tak. :)

Wydajemy Książki pisze...

Teoretycznie tak. ;)

Anonimowy pisze...

Czy opowiadanie krótkie (dajmy na to: 1000 znaków) będzie miało takie same szanse jak opowiadanie dłuższe?

Wydajemy Książki pisze...

Tak. :)

Anonimowy pisze...

Czy ,,miłość nadprzyrodzona" obejmuje też parę nastolatków z magicznymi mocami i czy ta miłość może mieć szczęśliwe zakończenie?

Wydajemy Książki pisze...

Obejmuje i może mieć szczęśliwe zakończenie. :)